Artikkelit

02.11.2020

Onnistuneen projektin päätteeksi hyvä raportti

Klinikalla Keuken asiantuntijat vastaavat yrittäjien perusarjessa askarruttaviin. Tällä hetkellä monessa yrityksessä mietitään kehitysrahojen turvin tehtyjen projektien loppuraportointia. Yrityskehittäjä Miia-Mari Koskinen kertoo, mitä pitää huomioida.


1. Koronakriisin aiheuttamiin tulomenetyksiin oli tarjolla monenlaisia tukia ja avustuksia. Mitkä kaikki tuista vaativat tuen saajalta raportointia?

Keväällä 2020 haussa olleiden tukien osalta loppuraportointia vaativat Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa sekä Ely-keskuksen rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kummassakin tuessa oli haettavissa sekä tilanneanalyysiin että kehittämistoimenpiteisiin rahoitusta ja raportointivelvollisuus koskee molempia rahoituksia.

Avustuksista on maksettu ennakkona avustuspäätöksen yhteydessä 70%, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä eli 30% avustuksesta saatetaan maksuun erillisellä sähköisellä loppu- tai maksatusraportilla.


2. Mitä tietoja raporttiin tulee ja koska raportointi on tehtävä?

Raportti on jätettävä rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa, viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Voit täyttää loppuraportin sähköisesti heti kun olet saanut projektin valmiiksi, vaikka sinulla olisikin alkuperäistä projektiaikaa vielä jäljellä. Projektin pitää olla päättynyt ja kustannukset maksettu, kun loppuraportointi tehdään.

Sähköinen asiointipalvelu ohjaa sinua eteenpäin raportoinnissa. Raporttiin sinun on kuvattavat projektilla saavutetut tulokset - Mitä vaikutuksia projektilla on ollut liiketoimintaan, projektin toteutus - Mitä projektissa tehtiin, mihin Business Finlandilta saatu raha käytetiin ja toteutuiko projektisuunnitelman mukaisesti sekä projektin kustannukset.


 3. Mikä on tärkeintä raportin tekemisessä? Vaatiiko se jotain erityisosaamista?

 Raportin tekeminen ei vaadi erityisosaamista. Tärkeää on toteuttaa projekti ja tehdä raportointi rahoituspäätöksen mukaisesti ja rahoitusehtoja noudattaen. Rahoituspäätöksen liitteenä olevan kustannusarvion kustannuslajikohtaiset summat määrittävät yksittäisten kustannuslajien hyväksyttävän enimmäismäärän.

 Huomioitava on myös, että projektin kirjanpito on järjestettävä lainmukaisesti ja siten, että projektista aiheutuneet kustannukset voidaan yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen voidaan todentaa. Rahoituksen saajan on pystyttävä raportoinnin yhteydessä osoittamaan, ketkä ovat tehneet työtä projektille ja mitkä ovat heille maksetut, ennakonpidätyksen alaiset kokonaisrahapalkat projektin ajalta. Kaikki projektisuunnitelman mukaiset kustannukset raportoidaan ja tilitetään rahoittajalle. Kustannukset hyväksytään arvonlisäverottomina. Ulkopuolelta ostettavat palvelut voidaan hyväksyä projektisuunnitelman ja laskutuksen mukaisina. Ostopalvelukustannuksina voidaan hyväksyä projektista aiheutuvia asiantuntijapalveluita. Loppuraportin ja -tilityksen hyväksymisen jälkeen projektille ei voi enää esittää kustannuksia.


 4. Rahoitusehdoissa mainitaan, että tuki voidaan periä takaisin, jos rahoituksen ehtoja ei ole noudatettu. Mikä voisi olla tyypillisin tapaus takaisin perinnässä? 

Onneksi meillä ei ole tietoa, että takaisin perintöjä olisi tarvinnut tehdä.  Rahoituksien ehdoissa on mainittuna tilanteita, jolloin takaisin perintä on mahdollista.

Rahoitusta voidaan periä takaisin, jos lopputilityksessä ilmenee, että ennakkoa mukaan lukien rahoitusta on maksettu enemmän kuin mihin hyväksyttävät kustannukset oikeuttaisivat. Tällöin rahoituksen saajan pitää palauttaa liikaa maksettu osuus. Tai jos rahoituksen saaja ei toimita raportteja tai pyydettyjä lisätietoja rahoituspäätöksessä ilmoitettuun tai rahoittajan erikseen antamaan määräpäivään mennessä.

Syynä voi olla myös, että rahoitusta on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin se on myönnetty, yrityksellä on verojen ilmoituslaiminlyöntejä tai erääntynyttä verovelkaa, jolla ei ole tai jolle ei ole haettu verohallinnon maksujärjestelyä ja että yritys ei ole ennakonperintärekisterissä.


5. Yritysten on mahdollista hakea ja saada myös erilaisia investointitukia. Ovatko näiden prosessit samanlaisia kuin häiriötilanteisiin saadut tuet? 

Business Finland myöntää kansainvälistymiseen liittyviä tukia. KV-Projektit ja niiden raportointi noudattaa samanlaista kaavaa kuin korona rahoituskin.

Lisäksi on normaalitilanteissa haettavissa Ely-keskukselta ja Leader ryhmien kautta maaseutualueilla sijaitseville yrityksille rahoitusta, johon kuuluu perustamis- ja investointituki. Yritystukien maksatusta haetaan pääsääntöisesti jälkikäteen hankkeen toteutuksessa syntyneiden kustannusten mukaisesti. Maksuhakemukset tehdään sähköisesti. Yritystukien seurantaraportti tehdään toteutuksen päätyttyä, viimeistään viimeisen maksuerän hakemuksen yhteydessä. Yritystukien maksatus voidaan toteuttaa useammassa erässä.  


Muistathan, että Keuke on apunasi kaikissa rahoituksiin liittyvissä asioissa, mukaan lukien raportointi. Ota meihin yhteyttä, mikäli jokin asia rahoituksiin tai raportointiin liittyen askarruttaa sinua. 
 
 
 
 

Muista seuraava tapahtumamme!

21.09.2021
klo 17:00

Game of ideas III - Yritysideakilpailu (haku 2.8. asti)

 

 
 

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan tapaamiseen tai lähetä meille viesti alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Liity postituslistalle

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Puuvalonaukio 2D, 2. krs, 04200 Kerava

› Näytä kartalla

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 

ONLINE-AJANVARAUS

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor