Sisältöön »
 

Blogi

Onko älyä hyödyntää tekoälyä?

Tekoäly kiinnostaa yrityksiä ja siinä nähdään potentiaalia tulevaisuuden liiketoiminnassa. Yli puolet Haaga-Helia ammattikorkeakoulun AI-TIE -tekoälykiihdyttämöön osallistuneista pk-yrityksistä aikoo rekrytoida tekoälyosaajan seuraavan vuoden aikana. Tekoäly muokkaakin tulevaisuuden osaamistarpeita ja sen potentiaalin hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yrityksen liiketoiminnan johdon ja IT:n välillä.

Mitä on tekoäly?

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi ennakoinnissa ja myynnin ennustamisessa. Tekoälyllä voidaan tehostaa CRM-järjestelmää ja sitä voi hyödyntää asiakassegmentoinnissa. Tekoäly on varmasti sinulle tuttua uuden reitin navigoimisessa, jossa tekoäly osaa suositella nopeinta reittiä lyhimmän sijasta. Ja tekoälyä tarvitaan myös itseohjautuvissa autoissa. 

Tekoälyä on siis jo paljon meidän jokaisen arjessa. Sitä on itseasiassa niin monessa paikassa, ettemme aina edes huomaa sitä. 

Kuitenkin viimeisimpien tutkimustulosten mukaan 36 prosenttia suomalaisista tietotyöntekijöistä ei tiedä, mitä tekoälypohjaisia ratkaisuja ja teknologioita on oman työyhteisön käytössä. Siitäkin huolimatta, että tekoälypohjaiset chatbotit ja digitaaliset assistentit ovat arkipäivää lähes kaikkialla. 

Voidaan siis väittää, että tekoäly käsitteenä on edelleen vieras ja haastava. Ainakin se on moniulotteinen ja jatkuvasti kehittyvä.

Miten tekoäly valjastetaan yrityksen käyttöön? 

Vaikka tekoälyä on jo kaikkialla, se ei ole välttämättä juurikaan osattu hyödyntää pk-yrityksissä. Toistaiseksi tekoälystä ovat päässeet hyötymään erityisesti suuryritykset, vaikka esimerkiksi Suomessa pk-yritysten osuus on 98 prosenttia kaikista yrityksistä. Tämä dilemma tunnistetaan myös EU:n tasolla. 

Huhtikuussa käynnistyi Haga Helia ammattikorkeakoulun AI-TIE -hanke, jonka tehtävänä on tukea pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa tekoälyä hyödyntämällä. Hankkeen alkukartoituksen perusteella mukaan valituista yrityksistä yli puolet on siis aikeissa rekrytoida uusia osaajia, joista on apua tekoälypohjaisessa kehittämistyössä. 

Lähivuosien tekijöiden osaaminen liittyy sovelluskehittämiseen, prosessiautomaatioon, digimarkkinointiin, myyntiin ja kumppanuushallintaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tekoälyssä nähdään potentiaalia monissa eri liiketoimintaprosesseissa. 

Tekoälyosaamista voi kehittää itse tai sitä voidaan ostaa. Lähtökohtana on kuitenkin ymmärrys siitä, miten tekoäly toimii ja missä kaikkialla sitä voidaan hyödyntää. Tekoälyosaamisen ostaminen vaatii taitoa muodostaa oikeita kysymyksiä ja asettaa vaatimuksia palveluntarjoajalle. Kaiken kaikkiaan toimiviin tekoälyratkaisuihin ja niiden kehittämiseen tarvitaan sekä liiketoiminnan että IT:n näkökulmaa – ja molemmat ovat yhtä tärkeitä. 

AI-TIEn kaltaiset tekoälykiihdyttämöt ovat hyvä esimerkki siitä, millaisia tehokkaita ratkaisuja intensiivisellä valmennus- ja sparrauskokonaisuudella voidaan saada aikaan lyhyessäkin ajassa. 

Parhaimmillaan tekoälystä muokkautuu työkalu, joka voi auttaa yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

 

Onko älyä hyödyntää tekoälyä?

Anna Ruohonen, KTT, keskittyy Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin yrittäjyydessä ja liiketoiminnan uudistamisessa, erityisesti tekoälyn ja uusien teknologioiden osalta. Hänen roolissaan AI-TIE projektipäällikkönä hän hyödyntää innovaatioekosysteemien ja yrityselämän kokemustaan tukeakseen yrityksiä tekoälyn käyttöönotossa osana omaa liiketoimintaa.

Elina Pekkarinen on toiminut yli kymmenen vuotta Keuken toimitusjohtajana. Vahvan yritys- ja aluekehitystaustan omaava Elina innostuu strategiatyöstä, yritysten kasvusta sekä muutos- ja kehitysprojekteista. Vapaa-aikana hänet tavoittaa parhaiten mökkeilemästä, kokeilemasta uusia ruokareseptejä tai ulkoa luonnosta. Intohimona on metsästys ja eritysesti jänisjahti, jota Elina tekee kahden ajavan beaglen kanssa kelillä kuin kelillä.

 
 
 
 
 

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan tapaamiseen tai lähetä meille viesti alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

  
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Liity postituslistalle »

 

Sijaintikartta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Puuvalonaukio 2D, 2. krs, 04200 Kerava

Näytä kartalla »

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 

Online-ajanvaraus

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy