Sisältöön »
 

YKSINYRITTÄJÄTUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA

På Svenska

In English

Yksinyrittäjätuen haku on päättynyt 30.9.

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea kunnilta COVID-19 epidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Keuken toiminta-alueen seitsemän kuntaa ovat sopineet, että yksinyrittäjät voivat tehdä tukihakemuksen keskitetysti yhden palvelun kautta Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken verkkosivuilla. Haku aukeaa keskiviikkona 15.4.2020. Varsinainen tukipäätös ja mahdollinen maksu tehdään yksinyrittäjän yrityksen kotikunnasta.

Tälle sivulle on koottu tärkeimpiä kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjille Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien alueilta sekä tuen hakuohje. Haku aukeaa keskiviikkona 15.4.2020 klo 14 sivun alalaidassa olevasta linkistä.

Hakuaika:

Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea haun avautumisesta lähtien 30.9.2020 saakka. Kunnat myöntävät avustusta valtion myöntämien määrärahojen puitteissa, joten on mahdollista, että haku päättyy aiemmin määrärahojen loputtua.

Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa on ja mihin sitä voi käyttää?

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta 16.3.2020 – 31.8.2020 aiheutuviin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Kuka voi hakea tukea Keuken verkkosivujen kautta?

Yksinyrittäjä, jonka yrityksen kotikunta on YTJ-rekisterin mukaan joku seuraavista Uudenmaan kunnista, voi hakea tukea sähköisellä lomakkeella.

 • Järvenpää
 • Karkkila
 • Kerava
 • Nurmijärvi
 • Pornainen
 • Sipoo
 • Tuusula

Tukihakemuksia otetaan vastaan vain sähköisen järjestelmän kautta. Hakemusta ei voi jättää suoraan yllä mainittuihin kuntiin. Tuen päättää ja maksaa yrityksesi kotikunta.

Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka

 • harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät
 • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta

Hakulomakkeessa kysytään seuraavia tietoja

 • Hakijan perustiedot (y-tunnus (jos on), yritysmuoto, YEL-vakuutusnumero (jos on), yritystoiminnan aloitusajankohta, pankkiyhteys IBAN)
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet (mm. starttiraha, Finnveran, ministeriöiden, Business Finlandin, ELY-keskuksen, kunnan ja maakunnan liiton kautta saadut tuet) kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. (HUOM! Jos yritykselle on myönnetty muuta korona-tukea, kuten esimerkiksi Business Finlandin esiselvitysrahoitus, yritys ei voi hakea yksinyrittäjätukea. Tukea ei voida myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa.)
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus tai selostus, että yritystoiminta aloitettu 1.1.2020 jälkeen (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista ajalta 1.1.2020 - viimeisin mahdollinen ajankohta, sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (pdf, yleisimmät kuvatiedostot). Liitteillä tulee osoittaa, että myynti on laskenut 16.3.2020 jälkeen yli 30 %.
 • Verovelkatodistus (15.4. jälkeen päivätty verovelkatodistus) (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)
 • Mikäli yrityksellä on verovelkoja, Verottajan hyväksymä maksusuunnitelma (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Hakemuksen täyttäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset/mobiilivarmenteen. Huom! Hakemusluonnosta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittavat materiaalit ennen lomakkeen täyttämistä.

Tutustu hakuohjeeseen ja täytä hakemus huolellisesti. Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita ensin Keuken hakuneuvontaan puh. 050 523 8897, ma – pe klo 9 – 16.


Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä arvioidaan?

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen.

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen lähettämistä.

Kuka tukea voi saada?

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Mille yritysmuodolle tukea voidaan myöntää?

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Onko kyseessä yksinyrittäjä, jos on irtisanonut kaikki työntekijänsä?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja on yel-vakuutettu?

Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä?

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa?

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Voiko yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea useasta yrityksestä?

Ei voi saada, koska yksinyrittäjä ei voi olla päätoiminen yrittäjä kuin yhdessä yrityksessä.

Voiko sivutoiminen yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea?

Ei voi saada, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.

Mitä toimialoja tuki koskee? Koskeeko se maatalousyrittäjiä?

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Voiko yritys saada yksinyrittäjätuen lisäksi Business Finlandin tai ELY:jen rahoitusta?

Yrityksille korona-tilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Business Finland. Mikäli yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin korona-tilanteeseen tarkoitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti mm. de minimis -säädökset huomioon ottaen.

Lähteet: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista ja https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus


Yksinyrittäjä Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnan alueilta:

Yksinyrittäjätuen haku on päättynyt 30.9.

Tutustu hakuohjeeseen: Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin: hakuohje yrittäjälle (pdf)

Kysymykset ja tuki sähköisen hakemuksen täyttämiseen, soita: puh. 050 523 8897, ma – pe klo 9 – 16 tai varaa aika Keuken yritysneuvojalle sähköisestä ajanvarauksesta.

Jos yrityksesi kotikunta on muualla kuin Keuken toiminta-alueella, niin ota yhteyttä oman alueesi kehitysyhtiöön tai yrityksesi kotikunnan yritysneuvontaan.


Yhteistyössä:

 
 
 

Muista seuraava tapahtumamme!

15.08.2024
klo 18:00

KUTSU: Keuken syksyn kick off: Onnistuminen vaatii myös epäonnistumisia

 
 

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan tapaamiseen tai lähetä meille viesti alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

 

Sijaintikartta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Puuvalonaukio 2D, 2. krs, 04200 Kerava

Näytä kartalla »

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 

Online-ajanvaraus

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 
Tuotteita korissa: 0  / Varaa aika »  / Tyhjennä kori