Artiklar

01.07.2020

Många sätt att finansiera – det viktigaste är planerna

Hurdan finansiering finns tillgänglig för företag och hur lönar det sig att förbereda sig på att ansöka om finansiering? Här kommer några bra frågor och svar.


1. Jag ska göra en anordningsinvestering värd några tiotusen. Vad är bästa sättet att finansiera det? Lönar det sig att använda kassatillgångar?

Det beror på företagets situation, strategiska riktlinjer och investeringens natur. Investeringen kan finansieras från företagets kassa eller med lånefinansiering. Vill man inte använda kassatillgångar för investeringar eller om man saknar säkerheter, lönar det sig att utnyttja leasing- eller avbetalningsfinansiering.

Vill man köpa en maskin eller anordning själv, är avbetalning eller ett lån rätt alternativ. Leasing är som finansieringsform ofta det dyraste alternativet, men de goda sidorna är noggrann information om kostnaderna för finansieringen samt att säkerheter inte behövs. Ur bokföringssynpunkt förbättrar leasingfinansiering soliditeten och passar särskilt bra när man skaffar maskiner och anordningar som snabbt förlorar värde.

2. Är det möjligt att få finansiering från många olika finansiärer för samma investering? Vad är det vanligaste sättet att ansöka om och beviljas finansiering?

Det är möjligt. Det lönar sig alltid att först vända sig till sin egen bank och reda ut alternativen. Också vi på Keuke hjälper till exempel med att utreda investeringsstöd och att göra finansieringskalkyler.

3. Hur avviker Finnveras finansiering från ett banklån?

Finnvera finansierar företagsverksamhet som bygger på en god affärsidé och som uppfyller förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet. Principerna för Finnveras finansiering är att dela säkerhetsrisker i anknytning till finansieringen med andra finansiärer, till exempel en bank. I första hand är det bra att starta finansieringsförhandlingarna med sin egen bank.

Finnvera har förnyat sina produkter och dess primära rekommendation för företag som varit verksamma i över tre år är nu Finnvera-/SMF-borgen, som banken i företagets ställe ansöker om hos Finnvera. Produkten är avsedd som säkerhet för olika finansieringsbehov såsom investeringar eller driftskapital samt också för finansiering som krävs för företagsaffärer.  Finnveras borgensbeslut bygger på bankens bedömning av företagets tillväxtmöjligheter. En motsvarande produkt för företag som varit verksamma i under tre år kallas begynnelseborgen och även den ansöker banken om hos Finnvera i företagarens ställe.

4. Hurdana offentliga investeringsstöd finns tillgängliga just nu och för vem är de avsedda?

Företag på landsbygden kan ansöka om stödfinansiering för olika investeringar. Investeringsstöd kan fås bland annat för att skaffa eller bygga produktionsenheter, skaffa maskiner och andra anläggningstillgångar samt för immateriella investeringar, såsom programvara, patent och rätt till tillverkning.

I Keukes verksamhetsområde ligger stödnivån på 20 procent och det finns vissa ramvillkor för att ansöka om stöd, till exempel då det gäller företagets läge och storlek samt investeringens natur. Det lönar sig att utreda dessa tillsammans med Keukes företagsutvecklare redan när man planerar investeringen.

5. Hur borde man förbereda sig på investeringar och finansiering av dem? 

Kontakta Keuke så går vi tillsammans igenom investeringsplanerna, kartlägger lämpliga finansieringsalternativ för ditt företag och gör tillsammans beräkningar samt eventuella stödansökningar.

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor