Innehåll »
 

Artiklar

01.03.2022

Rekrytering som en del av företagsstrategin

Det talas mycket om brist på arbetskraft just nu, och det är inte att undra på. Enligt en färsk enkät som Centralhandelskammaren gjort bland sina 1300 medlemsföretag, lider hela tre av fyra företag av brist på arbetskraft. Nästan 70 procent av företagen bedömer också att bristen på arbetskraft redan har begränsat företagens tillväxt.

Men den goda nyheten är att en orsak till bristen på arbetskraft är återhämtningen av ekonomin och minskningen av arbetslösheten. I slutet av juni fanns det i Finland över 100 000 arbetslösa färre än för ett år sedan.

Samtidigt finns det ändå hundratusentals arbetslösa i vårt land, och därför kan det vara svårt att förstå bristen på arbetskraft hos företagen. Det verkar som om arbetsmarknaden för närvarande står inför en utmaning, nämligen marknaden är arbetstagarnas och det råder en missmatchning.

De som redan har yrkesskicklighet och sakkunskap har möjlighet att välja var de vill arbeta. Samtidigt finns det enormt många människor på arbetsmarknaden vars kompetens inte motsvarar företagens nuvarande behov. Det finns alltså arbetskraft, men inte kvalificerad sådan.  

Varför vill man arbeta hos oss?

I ett läge där det är arbetstagarens marknad som gäller, är det bra att stanna upp och fundera över varför experter skulle vilja arbeta just i vårt företag? Eller kanske det är ännu viktigare att fråga sig hur vi kan engagera de nuvarande arbetstagarna så att de stannar hos oss? Omsättning av arbetstagare är i begränsad utsträckning en bra sak, men om de byts ut alltför ofta kan det bli dyrt.

Forskning visar att lönen påverkar valet av arbetsplats och när levnadskostnaderna ökar kommer inkomstnivåns betydelse att bli ännu viktigare. Lönen måste alltså vara åtminstone konkurrenskraftig, men ännu viktigare än pengar är i dag allt oftare sådana faktorer som företagskulturen, en känsla av att arbetet har betydelse och att man mår bra.

Eftersom människor tillbringar hälften av sin vakna tid på arbetsplatsen, vill de att arbetet ska representera deras egna värderingar. Man väntar sig också att arbetet ska vara mångsidigt och flexibelt samt ge möjlighet att påverka och avancera i karriären.

Ibland hör man folk säga att en arbetstagare inte byter jobb, utan chef. Därför borde också företagets ledningskultur och dess enhetlighet ses över regelbundet.     

För arbetsgivaren kan listan på krav te sig lång och arbetskrävande. Det är förvisso sant att man inte bygger en eftertraktad arbetsplats på ett ögonblick, inte ens två. Därför är det bra att utveckla företagskulturen och rekryteringen som en del av företagets strategi och dagliga verksamhet.

Satsa, klara dig och urskilj dig

Då världen utvecklas i snabb takt och företagen specialiserar sig på allt smalare sektorer, står de också ofta inför en situation där lämpliga arbetstagare inte ens utbildas vid läroanstalter inom branschen. Då är ett alternativ att utbilda experter själv.

Att ordna läroavtal och rekryteringsutbildningar kräver en satsning i sig, men i många företag har det redan konstaterats att de betalar sig tillbaka. De som byter bransch och som får möjlighet att studera ett nytt yrke blir i allmänhet också mycket engagerade arbetstagare.

I många branscher finns det också mycket att göra för att bli av med ålderdomliga föreställningar. Till exempel arbetsuppgifterna inom metallbranschen anses fortfarande ofta vara fysiskt tunga och smutsiga, trots att arbetet på många maskinverkstäder i verkligheten utförs i prydliga produktionslokaler med modern utrustning och robotar.

När Finlands befolkning åldras är det sant att vi i framtiden i allt större utsträckning kommer att behöva också arbetsrelaterad invandring och förändringar i utbildnings- och arbetslivets strukturer. Vassa proffs och bra typer har emellertid alltid råd att välja. Därför kommer de företag som redan i dag börjar arbeta aktivt med rekryteringen och företagskulturen att klara sig bäst under de närmaste åren.  

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Gå med i e-postlistan »

 

karta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab
Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

Visa på kartan »

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy