Nyheter

17.01.2019

MEDDELANDE 17.1.2019: FÖRETAGEN I MELLERSTA NYLAND IVRIGA ATT UTVECKLA


FÖRETAGEN I MELLERSTA NYLAND IVRIGA ATT UTVECKLA

INVESTERINGSANSÖKNINGAR MED DRYGA 20 MILJONER

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab (Keuke) betjänade över 2 100 kunder år 2018. Antalet är rekordstort, eftersom antalet ökade med över sexhundra kunder. En del av tillväxten kan förklaras med att rådgivningen för nystartade företag slogs samman med Keukes tjänster, men även verksamma företags kundantal ökade med drygt 10 procent jämfört med året innan.

– Detta är ett extremt bra resultat och visar framför allt att företagen inom vårt verksamhetsområde vill utvecklas och växa, konstaterar Elina Pekkarinen, verkställande direktör vid Keuke.

Förutom antalet kunder ökade även mängden planerade investeringar från förra årets sju miljoner till 20 miljoner. Summan av alla finansieringsansökningar som lämnades in via Keuke förra året var nästan 10 miljoner, när den året innan var endast drygt två miljoner. Totalt 94 finansieringsansökningar lämnades in, medan motsvarande siffra för år 2017 var 23.

– Investeringar är den bästa indikatorn för tillväxt. De signalerar även att företagens tro på framtiden är god. På basis av siffrorna från de senaste åren kan man konstatera att företagen i Mellersta Nyland har ett bra tempo.

Keuke erbjuder sina tjänster i Träskända, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby.


BERÄKNINGARNA FÖRSTÄRKER TRON PÅ PLANERNA

Stora kundantal korrelerar även med det man gjort utgående från rådgivningen, såsom olika utvärderingar och planer. År 2018 utvärderades sammanlagt 643 affärsverksamheter vid Keuke, vilket är 44 fler än året innan. 330 olika projektplaner, 201 olika marknadsföringsplaner och 82 olika personalplaner gjordes.

Antalet ekonomiska kalkyler och ekonomiska planer växte mest. Förra året gjordes 299 kalkyler och planer vid Keuke, då siffran för år 2017 var 97.

– Företagen vill ha bekräftelse från kalkylerna för sina egna investerings- och tillväxtplaner. Det är även lättare att närma sig finansiärer med kalkyler som gjorts tillsammans med en expert, säger Elina Pekkarinen.

Samarbete med aktörer som betjänar andra företag är mycket fruktbart. Förra året fick Keuke 298 handledningar från nätverket, alltså från andra aktörer.

– Det ökade antalet kunder och åtgärder har ändå inte försämrat kvaliteten. På basis av en enkät om kundnöjdhet som genomfördes i slutet av förra året,  är kunderna mycket nöjda med våra tjänster. Rekommendationsprocenten var fantastiska 97 procent, säger Pekkarinen.

Förra året deltog 440 kunder i Keukes rådgivning för nystartade företag och av dessa startade så många som 214 ett företag före utgången av året. Livskraften hos företag som grundats genom expertrådgivningen var märkbart högre än hos företag som grundats utan rådgivning. Enligt undersökningar är cirka 80 procent av de företag som grundats genom rådgivningen för nystartade företag verksamma ännu efter fem år. För företag som grundats utan hjälp av experter var motsvarande siffra cirka 50 procent.

Keukes uppgift är att stödja tillväxten och framgången hos företagen i området samt skapa förutsättningar för ny näringsverksamhet och utveckling av befintliga företag. Keuke betjänar företag oavsett deras ålder, storlek eller verksamhetsområde i alla frågor som gäller företagsverksamhet, till exempel aktivering av försäljningen och marknadsföringen, genomgång av ekonomi- och finansieringsfrågor, planering av investeringar, att hitta samarbetsparter, internationalisering och ägarbyten. De grundläggande rådgivningstjänster som Keuke erbjuder är avgiftsfria.

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor