Nyheter

30.03.2020

ANSÖKNING AV STÖD FRÅN NTM-CENTRALEN ÖPPNAS 31.3. > för företag som sysselsätter 1–5 personer


ANSÖKNING AV STÖD FRÅN NTM-CENTRALEN ÖPPNAS 31.3.

> för företag som sysselsätter 1–5 personer

NTM- centralerna har fått tilläggsfinansiering att bevilja för utvecklingsunderstöd för företag som lider av störningar i marknaden och produktionen på grund av coronavirusepidemin. Finansieringen är riktad till företag som utöver företagaren/företagarna sysselsätter 1-5 personer. Syftet med understödet är att stödja företagen för att minimera den negativa inverkan av coronavirusepidemin samt att uppmuntra företag till sysselsättning.

Det finns två olika typer av understöd att ansöka om. Med en lägesanalys (understöd 80 % av de kalkylerade löne- och indirekta kostnaderna, högst 10 000 €) kan företaget utreda och planera företagets verksamhet, nya verksamhetsformer samt organisering av produktion och tjänster under störningarna i marknaden och produktionen på grund av corona och efter det. 

Man kan även ansöka om understöd för vidare utvecklingsåtgärder (understöd 80 % av åtgärdernas totalkostnader, högst 100 000 €) som förbättrar företagets möjligheter under störningarna i marknad och produktion som coronaviruset orsakar och efter det. Åtgärderna kan exempelvis omfatta ny riktning av företagets verksamhet, utveckling av underleverantörsnätet, ny sätt att organisera produktionen, utveckling av produkter och tjänster samt stärkande av kunnande.


För vem lämpar sig finansieringen?

Understöd kan beviljas oavsett företagsform beviljas åt företag som:  

 

  • sysselsätter minst en och högst fem anställda i arbetsförhållande, så att de inte är i företagarställning och har en arbetstid som i medeltal är minst 30 timmar i veckan.
  • har drabbats av tillfälliga störningar i marknad och produktion på grund av corona '
  • strävar efter att förnya sig och förstärka sitt kunnande
  • ingår i vilken som helst annan bransch undantaget jordbruk, skogsbruk, fiskerihushållning och förädling av jordbruksprodukter

Därtill är understödet ämnat även för de privata näringsidkare (firmanamn) vars antal heltidsanställda är fler än fem anställda.

 

Mer information: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

De egentliga anvisningarna för ansökan finns tillgängliga på tisdagen den 31.3 då möjligheten att skriva ansökan öppnats. 

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor