Nyheter

31.03.2020

2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt


2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödet är 2 000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet.

Syftet med stödet är att säkerställa att det företag som får stöd kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter den coronaviruskrisen. Stödet används för att upprätthålla en ensamföretagares likviditet.

Ansökningstiden börjar så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. Praktiska anvisningar och en särskild ansökningsblankett utarbetas för kommunerna för att de ska kunna bevilja stödet.

 

Villkoret för stödet är en försämrad ekonomisk situation

Stödet kan sökas av en företagare på heltid som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och är verksam i Finland, oavsett verksamhetens rättsliga form och hur den finansieras. Som ensamföretagare definieras en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på frilansbasis.

I företaget kan det finnas flera personer i företagarställning som inte är i löntagarställning, dvs. i anställningsförhållande, men inte nödvändigtvis en enda person i arbetsavtalsförhållande. Dessa företag med flera företagare omfattas av närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster. Aktiebolag och kommanditbolag, öppna bolag och andelslag som sysselsätter minst sex personer i anställningsförhållande kan ansöka om stöd hos Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Villkoret för att stöd ska beviljas är att ensamföretagaren kunnat visa en avsevärt försämrad ekonomisk situation och nedsatt omsättning på grund av coronaviruset efter 31.12.2019. Stödet beviljas enligt prövning. Stöd kan inte beviljas företag som har haft ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen eller företag med skatteskulder.

Understöd kan betalas för kostnader för tiden 1.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och det kan sökas fram till 30.9.2020.

 

En ensamföretagare kan också ansöka om utkomstskydd för arbetslösa

Stöd kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för företagare som införs snart. Om stödet på 2 000 euro söks för fasta kostnader, inverkar det inte på utkomstskyddet för arbetslösa. Om stödet däremot används till företagarens lön eller något annat vederlag som betraktas som förvärvsinkomst och som erhållits som ersättning för arbete, kan det inverka på utkomstskyddets belopp.*

Staten och kommunerna ingår ett uppdragsavtal om beviljande av stödet som baserar sig på en avtalsmall som Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriet tillsammans har berett. Staten finansierar stödet i sin helhet. Det stödbelopp som beviljas ensamföretagare bestäms för varje kommun enligt hur många ensamföretagare det finns i kommunen. Den tillgängliga finansieringen för kommunen är en kalkylerad andel av de 100 miljoner euro som staten beviljat.

 

Ytterligare upplysningar:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 208
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 186
Jaana Lappi, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 658
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 940
Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 09 771 2700
Jarkko Huovinen, direktör, regioner och samhällen, Kommunförbundet, tfn 09 771 2550
Juha Myllymäki, direktör, juridiska ärenden, Kommunförbundet, tfn 09 771 2193


https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor