Innehåll »
 

Nyheter

07.04.2020

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8 april 2020

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8 april 2020

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet. Lagen gäller till den 30 juni 2020.

Regeringen lämnade den 2 april 2020 en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Riksdagen godkände regeringspropositionen den 6 april 2020. Republikens president stadfäste lagen den 7 april 2020.

– De exceptionella omständigheterna förutsätter extraordinära och snabba åtgärder. Det är fint att lagändringen kan träda i kraft så snabbt. Vårt mål är att trygga företagarnas utkomst i detta synnerligen svåra läge, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– För att lätta på de tryck som riktar sig till företagarna är det möjligt att ansöka om och beviljas stöd retroaktivt förutsatt att villkoren uppfylls, berättar minister Haatainen.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16 mars–30 juni 2020. Om företagaren har registrerat sig som arbetssökande senast den 15 april 2020, har hen från och med den 16 mars 2020 rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden innan jobbsökningen inleddes, fastän jobbsökningen inte är i kraft. Det är dock möjligt att få stöd först från och med den tidpunkt då villkoren uppfylls.


På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Villkor för erhållandet av arbetsmarknadsstöd är

  • att företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • att inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronavirusepidemin.

Erhållandet av stöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Hur kan en företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd?

Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd ges till Folkpensionsanstalten.

I praktiken framskrider processen på följande sätt:

Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.

  1. Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  2. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd hos Folkpensionsanstalten.
  3. Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla sig som arbetssökande görs via Mina e-tjänster på arbets- och näringstjänsternas webbplats. Tjänsten Mina e-tjänster hittas på arbets- och närings webbplats te-tjänster.fi eller direkt på adressen http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html. Ansökan om arbetsmarknadsstöd sköts via FPA:s webbtjänst kela.fi/web/sv.

Ytterligare information:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (medierepresentanters frågor)

Arbets - och näringstjänsternas riksomfattande personkundservice, tfn 0295 025 500 (företagares frågor)


Mer information: https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/laki-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan-tulee-voimaan-8-4-2020

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Gå med i e-postlistan »

 

karta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab
Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

Visa på kartan »

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 
Produkter i korgen: 0  / Boka tid »  / Töm korgen