Nyheter

09.04.2020

Stöd för ensamföretagare under coronaepidemin, ansökan öppnar vecka 16


Stöd för ensamföretagare under coronaepidemin, ansökan öppnar vecka 16 

Finlands regering har i sin ramförhandling 8.4.2020 beslutat att sammanlagt 250 miljoner euros anslag riktas till att via kommunerna stödja ensamföretagare. Stödet för ensamföretagare fördelas av kommunerna och ansökan öppnar vecka 16. 

I bidraget för ensamföretagare handlar det om en engångsersättning på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade kostnader som orsakas av företagsverksamheten, såsom kostnader av utrymmen och maskiner som skaffats för företagsverksamheten samt för bokförings- och andra kontorsutgifter. Vid beviljande av engångsersättning beaktas inte företagarens egen lön som en kostnad orsakad av företagsverksamhet. På så sätt räknas inte ersättningen som inkomst som företagaren fått från sitt företag, så stödet har ingen inverkan på företagarens rätt till arbetslöshetsersättning  https://tem.fi/sv/fragor-och-svar-om-foretagares-ratt-till-utkomstskydd-for-arbetslosa   

Engångsersättningen kan beviljas för kostnader som uppstått från och med 16.3.2020. Sista datumet för ansökan av bidrag är 30.8.2020. Det är fråga om en kalkylerad summa, och sökande har ingen skyldighet att uppvisa verifikat över uppkomna utgifter vid ansökan eller i efterhand.


Ansökan för stöd för ensamföretagare öppnar vecka 16
Ansökan av stöd för ensamföretagare utförs i samarbete med Träskända, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby kommuner. Stöd för ensamföretagare ska ansökas från den ort som antecknats som företagets hemort i YTJ-registret. Ensamföretagare kan i sinom tid ansöka om stöd med elektronisk blankett. Länken till blanketten och anvisningar för ansökan kommer på alla kommuners webbplatser.

Vi informerar om stöd för ensamföretagare och exakt datum för ansökan på Keukes webbplats.

 

VEM KAN BEVILJAS STÖD?

Med ensamföretagare syftar man till en företagare i huvudsyssla som ensam idkar ekonomisk verksamhet i Finland, och inte vid ansökans tidpunkt har anställd eller permitterad arbetskraft. För bidraget förutsätter man att företagsverksamheten är huvudsyssla. Med ensamföretagare i huvudsyssla syftar man till en företagare som har pensionsförsäkring för företagare (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan uppvisa antingen årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. 

Ifall företaget verkat under 6 mån ska företagare kunna påvisa att det inkomstflöde som uppstått skulle vid fortsättning lett till fakturering på 20 000 euro under 12 månader. Ifall ensamföretagaren har flera företag där hen arbetar ensam, beviljas bidraget till det företag där företagaren arbetar i huvudsyssla.    HUR KAN EN ENSAMFÖRETAGARE FÖRBEREDA SIG INFÖR ANSÖKAN?

  • kontrollera ditt företags hemort, så att du i sinom tid kan ansöka från rätt kommun
  • förutsättning för beviljande av bidraget är att ensamföretagaren enligt bedömning har förutsättningar för en lönsam verksamhet. Ifall företagsverksamheten varit lönsam redan baserat på bokslutet för år 2019 eller på skatteanmälan så bedöms det att förutsättningarna för lönsam verksamhet uppfylls. För utredning av detta kan du redan nu skaffa de bilagor som behövs för ansökan: 
    1.    antingen bokslut från år 2019/senaste bokslut ELLER skattedeklaration från år 2019/senaste skattedeklarationen  
    2.    ifall företagsverksamheten har börjat efter 31.12.2019 ska annan tillförlitlig utredning lämnas in (kopia av bokföring och kontoutdrag) 
    3.    ifall ensamföretagaren har skatteskuld behövs en av Skatteverket godkänd plan för betalning av skatteskulden
    4.    vi informerar skilt om övriga bilagor till ansökan

 

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor