Nyheter

25.05.2020

Tjänsten Företagshjälp erbjuder företag hjälp med att klara av coronakrisen


Tjänsten Företagshjälp erbjuder företag hjälp med att klara av coronakrisen

Tjänsten Yritysapu-Företagshjälp startar som ett samarbete mellan tre utvecklingsbolag som verkar i Nyland: Keuke, Posintra och Novago samt Nylands arbets- och näringsbyrå. Tjänsten, som finansieras av Nylands förbund, erbjuder företagen hjälp med att hantera akuta utmaningar som orsakats av coronaepidemin och att klara sig igenom dem. I mellersta Nyland erbjuds företag hjälp av Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab. Keukes verkställande direktör Elina Pekkarinen gläder sig över den möjlighet som den nya tjänsten erbjuder att på lång sikt hjälpa allt fler företag. Hon betonar också att det i denna situation är viktigt att be om hjälp och trots krisen fokusera på allt som kan göras nu. 

– Ingen behöver klara sig ur krisen ensam. Genom att vidta korrigerande åtgärder kan vi snabbare ta oss förbi krisen och skapa ny tillväxt. 

Till en början koncentrerar sig Företagshjälpen särskilt på företag inom restaurang- och servicebranschen som har en stor sysselsättningseffekt och som hör till de branscher som har drabbats värst av coronakrisen. 

– Vi följer ständigt med hur det går på företagsfältet och riktar tjänsten enligt i vilka branscher och i vilka frågor det behövs hjälp, konstaterar Pekkarinen. Vi började erbjuda krisrådgivning för företag i anknytning till coronapandemin i mitten av mars och över 900 företag har redan utnyttjat våra tjänster.


Tjänsten Företagshjälp erbjuder konkret hjälp 

Inom tjänsten Företagshjälp kontaktar Nylands arbets- och näringsbyrå med hjälp av sin samarbetspartner Sun Ura Oy företag i Nylandsregionen för att utreda deras behov av tjänster till följd av coronaepidemin. Om det konstateras ett klart behov av tjänster i företaget, förmedlas företagets kontaktuppgifter till utvecklingsbolagets företagsutvecklare, som tillsammans med företaget utarbetar en noggrannare lägesanalys och en konkret färdplan. Målet är att hänvisa företaget till just den hjälp som det behöver. 

Den hjälp som erbjuds företaget bestäms företagsspecifikt enligt behovet. Hjälpen kan till exempel innebära stöd för kartläggning av utvecklingsmöjligheter, för ansökan om lämplig krisfinansiering eller för att hitta nya affärsverksamhetslösningar. Avsikten är att vidta proaktiva åtgärder för att företaget ska klara sig igenom coronakrisen och hitta sätt att gå vidare i en ny situation. För att producera tjänsten har Keuke tillsatt ett eget team som är redo att hjälpa företagare med kort varsel.

– Vi går igenom om företaget redan har fått stöd för störningar i affärsverksamheten på grund av corona och hjälper till med att ansöka om stöd. Det är också viktigt att rensa tankarna genom att diskutera med en utomstående expert. Ta modigt kontakt så börjar vi tillsammans kartlägga situationen och planera för framtiden, uppmuntrar företagsutvecklaren Heini Kettunen.


Mer information:


Sari Virta                                                                         Heini Kettunen                                                        

tfn 050 379 0449                                                             tfn 050 549 5654

sari.virta(at)keuke.fi                                                      heini.kettunen(at)keuke.fi 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor