Nyheter

03.07.2020

Mellersta Nylands företagare nöjdare än genomsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER ANSES HÖRA TILL KOMMUNENS VIKTIGASTE TJÄNSTER


Företagarna i Nylands område anser att företagstjänster är det näst viktigaste delområdet inom kommunernas näringspolitik. På första plats kommer ett företagsorienterat beslutsfattande i kommunen, på tredje plats näringspolitikens ställning i kommunen och på fjärde plats infrastrukturen. Detta framgår av kommunbarometern 2020 som Företagarna i Finland låtit göra. Företagstjänsterna får vitsordet 2,86 (på skalan 1–5) av företagarna i hela Nyland och 3,07 av företagarna i kommunerna i Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab:s (Keuke) område. I hela landet är medeltalet 2,98.

Keuke tillhandahåller företagsrådgivningstjänster i sju kommuner (Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby).  De bästa vitsorden i barometern gavs i Kervo, där företagarna värdesätter företagstjänster klart mer än i genomsnitt med ett vitsord på 3,84. 

– I Keuke gör vi årligen en undersökning om kundnöjdheten, med hjälp av vilken vi följer upp bland annat utvecklingen av efterfrågan på tjänster. I kommunbarometern som Företagarna i Finland låtit göra framhävs samma trender: nätverkande, tjänster för nya företagare samt finansierings- och investeringsrådgivning intresserar. På toppen av Keukes statistik ligger dessutom utvärdering av affärsverksamheten och strategi samt marknadsföringsrådgivning, som barometern inte tog upp, berättar Keukes verkställande direktör Elina Pekkarinen.

– Jag tror att efterfrågan på affärsverksamhetssparring och planering av strategi bara kommer att öka i tiden efter coronakrisen. Det är vettigt att fundera på om min affärsverksamhetsmodell är tillräckligt flexibel för att hantera kommande kriser. Och borde det finnas åtminstone en reservplan?

ATT SATSA PÅ UTVECKLING AV FÖRETAGEN ÄR ATT SATSA PÅ ORTENS LIVSKRAFT 

I kommunbarometern undersöktes hur företagsorienterat beslutsfattandet i kommunerna är. I Keukes ägarkommuner var medeltalet för företagsorienteringen 3,16. Det är bättre än medeltalet både i Nyland (2,88) och i hela landet (2,92).

– Kommuner som satsar på företagstjänster och möjliggör att företagen utvecklas, förstår nyttan det medför. Investering i att stöda företag återbetalar sig mångfaldigt till kommunerna via arbetsplatser och företag som utvecklas, summerar Elina Pekkarinen.

– Det är företagen som skapar arbetsplatser och medför skatteinkomster. Och å andra sidan ökar kommunens mångsidiga tjänster attraktionen och nöjdheten. 

Att vitsorden av företagarna i Keukes kommuner är bättre än i Nyland och i hela landet berättar om att den gemensamma producenten av rådgivningstjänster förmår producera tjänsterna professionellt och kostnadseffektivt. 

– Vi har nio experter av vilka var och en har specialkompetens inom något område utöver att de alla dagligen sysslar med grundläggande sparring med företagen. En enskild kommun kan inte ensam möjliggöra en sådan expertgrupp och dess specialkompetens.

– Keuke har expertis till exempel i fråga om ägarbyten, försäljning och marknadsföring, tillväxt och internationalisering, utveckling av digitala färdigheter, offentlig upphandling och placeringsrådgivning. 

De kommunspecifika kommunbarometerrapporterna finns på adressen https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys/a/uusimaa-627005

Mer information: Keukes verkställande direktör Elina Pekkarinen, telefon 050 549 2213. www.keuke.fi. Du hittar oss också på Facebook, Instagram och LinkedIn.

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor