Nyheter

18.12.2020

Ansökan om kostnadsstöd till företag börjar den 21 december 2020 klockan 9


Statskontoret öppnar den elektroniska tjänsten för att ansöka om tidsbundna kostnadsstöd till företag måndagen den 21 december 2020 kl. 9.00.

Kostnadsstöd är avsett för företag vars omsättning har minskat med mer än 30% på grund av pandemin i juni- oktober 2020 jämfört med referensperioden 2019. Om företaget grundades den 1 maj 2019 eller senare är referensperioden från 1 januari till 29 februari 2020.

Det är inte nödvändigt att jäkta ansöker omedelbart i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning som innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker om det under ansökningsperioden kommer att få stödet. Du kan ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret till 26 februari 2021.


Stöd kan också sökas på diskretionära grunder

De sektorer som omfattas av stödet har definierats i regeringsbeslutet idag den 18 december. Listan över sektorer definierar de sektorer som stödet riktar sig till och som har påverkats av korona. Listan över sektorer hjälper till att överväga andra möjliga skäl till varför företagets omsättning har minskat. Dessa inkluderar säsongsvariationer i företagets omsättning eller en minskning av omsättningen på grund av andra orsaker än koronavirusepidemin.

Företaget kan kontrollera på Statskontorets webbsida vilka sektorer är berättigade till kostnadsstöd enligt
dekretet.

Om företagets sektor inte faller inom ramen för stödet enligt dekretet kan företaget ansöka om kostnadsstöd om dess omsättning har minskat med mer än 30% på grund av korona i juni-oktober 2020 jämfört med samma tidsperiod 2019. Företaget skall visa särskilt allvarliga skäl för att bevisa att minskningen av omsättning har skett på grund av korona. Till exempel kan en begränsning eller order som har gjort det svårt att bedriva ett företag betraktas som en särskilt allvarlig anledning.


En räknare hjälper till att uppskatta stödbeloppet

För att kvalificera sig för stödet måste företagets omsättning ha minskat med mer än 30% jämfört med referensperioden. Statskontoret får information om företagets omsättning från momsrapporter som företaget har lämnat till Skatteförvaltningen eller, i avsaknad av dessa rapporter, från rapporter som företaget själv lämnat.

Statskontoret har lanserat en räknare på sin webbsida för att bedöma om ditt företag är berättigat till stöd. Räknaren kan endast ge grova uppskattningar och resultatet är ännu inte ett formellt beslut om kostnadsstöd utan stödet måste tillämpas separat via e-tjänsterna.


Kontrollera den information som krävs i ansökan

Innan du ansöker se till att du har all tillgänglig information som krävs för att slutföra ansökan. Denna
information inkluderar:

• Omsättningsdata från stöd- och referensperioder varje månad, såvida inte informationen har
rapporterats till Skatteförvaltningen via en månatlig momsdeklaration
• Information om oflexibla utgifter och förluster under supportperioden varje månad
• Information om försäkringsanspråk och subventioner som erhållits någon annanstans i samband med
koronapandemin

Statskontoret får företagets övriga finansiella information och löneinformation från Skatteförvaltningen
och Inkomstregistret.


Vanliga frågor och kundservice som hjälper sökande

Kontrollera först om din fråga redan har besvarats på Vanliga frågor sidan eller på sidorna med kostnadsstödstjänster.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du få råd om kostnadsstödtjänstens telefon och chattjänster. Telefontjänsten är öppen på vardagar från 9 till 15 på 0295 50 3050. Chattjänsten är tillgänglig för de som
är inloggade på servicekanalen.

Statskontorets webbplats kommer också snart att ha en video som hjälper dig att fylla i ansökan.


Beslut publiceras på Statskontorets webbplats

Ansökningar och beslut om kostnadsstöd publiceras på Statskontorets webbplats. På webbplatsen kan du
följa behandlingen av din ansökan eller hitta information om ansökningarna och deras behandling. Den första statistiken om ansökningsprocessen kommer att publiceras före årets slut.


Ytterligare information

Timo Laitinen, generaldirektör, tfn. 040 060 3561
Jyri Tapper, divisionschef, tfn. +358 295 502 950
Tuomo Yliluoma, servicechef, tfn +358 295 503 349


https://www.valtiokonttori.fi/sv/uutinen/ansokan-om-kostnadsstod-till-foretag-borjar-den-21-december-2020-klockan-9/

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor