Finansiering

För att växa behöver man pengar – också tid är pengar. Företagets finansiering bör planeras så att företagets tillväxt och utveckling hålls under kontroll. En god planering är också här halva jobbet.

Vi hjälper dig att identifiera företagets hela finansiella behov och att reda ut olika finansieringsalternativ och -lösningar. Vi kan bedöma den ekonomiska lönsamheten genom att göra de finansierings- och lönsamhetskalkyler som behövs. Endast genom noggrann planering kan du vara säker på att ditt företag fungerar på en lönsam basis.

Vi hjälper också till med att göra ansökningar om finansiering och att skaffa alla nödvändiga bilagor, till exempel till banken eller Finnvera. Hit hör till exempel finansierings- och resultatprognoskalkyler samt specificeringar till affärsplanen. Kalkylerna och affärsplanen är ofta också en förutsättning innan du kan ansöka om finansiering eller stöd för att starta ett företag.

Genom landsbygdsprogrammet är det möjligt att ansöka till exempel om investeringsstöd för utvidgning och utveckling av verksamheten samt bidrag för olika experiment och etableringen av ett företag. Vi hjälper dig att göra ansökningarna och information om landsbygdsprogrammet hittar du på hemsidan Vår Nylandsbygd samt på de lokala Leader-grupperna:

Fundera över ditt finansieringsbehov:

  • Vad behöver du pengar till: till att sköta kassan eller till anskaffningar?
  • Hur mycket pengar behöver du och när?
  • Mot vad kan pengarna erhållas (säkerheter)?
  • Varifrån ska pengarna skaffas?

Håll företagets finansieringsstruktur staBIL:

  • Ett tillräckligt eget kapital gör ditt företag mera solitt, dvs. din förmåga att klara av dina förpliktelser förbättras på lång sikt.
  • Ett starkt eget kapital gör också ditt företag mer intressant i finansiärens ögon. Lån eller annan extern finansiering är betydligt lättare att få.
  • Det egna kapitalet består oftast av det kapital som ägarna placerat i företaget och av internt tillförda medel. Ett gott resultat stärker det egna kapitalet.
  • Håll företagets kassa i skick. Meningen med penninghanteringen är att säkerställa att företagets likviditet är god och att det finns tillräckligt med resurser i kassan för att sköta dagliga betalningar. Om likviditeten är dålig kan även ett solitt företag krascha snabbt.
 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor