Personalfrågor

Arbetsförhållanden och löner, löneutbetalning, arbetstid, arbetsplan, fördelning av arbetstiden, utvecklingsdiskussioner, frånvaro, försäkringar, semester, inlärning av nyanställda, personalkort, uppsägningar, avgångar, arbetsintyg.... Som arbetsgivare får en företagare inte bara flera par händer utan också nya utmaningar. Som arbetsgivare har du skyldigheter som föreskrivs i lagen gentemot dina anställda och myndigheterna. När du agerar på ett ansvarsfullt sätt, tar du samtidigt hand om företagets rykte och ökar intresset hos arbetssökande.

Att skapa en bra arbetsplats börjar med en balanserad, rättvis och schyst behandling. Att främja en fungerande arbetsgemenskap är allas skyldighet. En bra personalpolitik avspeglas bl.a. i kundnöjdheten och i antalet sjukfrånvarofall. Arbetsglädjen och hur personalen behandlas har en direkt inverkan på företagets produktivitet.

Hörnstenar för en bra personalpolitik:

 • En öppen och ärlig atmosfär
 • Samarbete och tillhörighet
 • Distribuering av makt och ansvar
 • Modet att fatta svåra beslut

Vi vägleder ditt företag i rekryteringen av arbetstagare, hanteringen av arbetsgivarens skyldigheter, personalens välbefinnande och kompetensutveckling.

ATT ANSTÄLLA EN ARBETSTAGARE

Behöver du fler anställda? Kan din arbetsplats erbjuda en plats för en läroavtals- eller en arbetsprövningsarbetare? Hur mycket extra försäljning behöver du för att en anställning ska löna sig? Att anställa en ny medarbetare är alltid en stor fråga. När du tänker på olika alternativ och kostnader för en anställning eller vilka ytterligare stöd det kan finnas för rekrytering, ta kontakt med oss. Vi berättar gärna mer och hjälper dig att reda ut det mest lämpliga anställningsalternativet i samarbete med arbetsförmedlingen och läroanstalterna i regionen.

rekryterarens checklista:

 • När du planerar rekryteringen, sträva till att utvärdera så exakt som möjligt för vilket ändamål eller uppgifter i ditt företag det behövs mera arbetskraft.
 • Det finns många olika sätt att skaffa extra arbetskraft, till exempel:
anställa en ny medarbetare
utbilda nuvarande anställda
köp av know-how från en underleverantör utanför företaget
hyra personal
läroavtal
arbetspraktik
 • En ny anställd förorsakar arbetsgivaren lönekostnader men också andra betalningar, dvs. bikostnader som behöver räknas in i lönsamhetsberäkningar.
 • När du funderar på att anställa en ny person, är det bra att värdera hurdana kostnader olika former av anställning förorsakar.
 • Vid vissa tillfällen kan du få ekonomiskt stöd för att anställa, till ex. lönesubvention.
 • Kom ihåg att försäkra dina anställda och se till att du har lösningar för arbetshälsa och arbetssäkerhet.
 • Förutom plikter som är uttalade av lagen och myndigheterna glöm inte personalens välmående.  
 • För att personalen mår bra på jobbet är det viktigt att de behandlas rättvist och att omständigheterna är bra.
 • Du kan utveckla personalens kunnande och företagets konkurrenskraft genom till ex. organisering av arbetstider och personalutbildning.


På våra webbsidor hittar du den elektroniska YRITYSTULKKI -tjänsten. Den innehåller till ex. blanketter på anställningsförhållande och du får fritt använda dem.

Utveckling av kunnandet

Vet du hur du kan hålla dit eget och din personals kunnande aktuellt? Har man gjort en kartläggning om kunnandet eller en utbildningsplan för ditt företag? Hur borde man sätta i gång? 

Utveckling av kunnandet är en investering på företagets konkurrenskraft: både företagaren och de anställda behöver uppdatera sitt kunnande för att tiil ex. behålla motivationen.

Det finns flera alternativ för utveckling av kunnandet. Varje arbetsplats är annorlunda och det är inte alltid möjligt att delta i långvariga utbildningar. Men det är möjligt att utveckla kunnandet på varje arbetsplats. Vi hos Keuke kan hjälpa dig att planera en passande utvecklingsprocess av till ex. de följande möjligheterna:

 • Seminarier och konferenser i din bransch
 • Antingen kort- eller långvarig utbildning som siktar eller ej på examen
 • Utvecklings- och utbildningsprogram som kan realiseras även för bara ett företag
 • Coaching, sparring och mentoring antingen med en person eller inom en grupp
 • Deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt på din egen arbetsplats
 • Att följa professionell litteratur och tidskrifter i din bransch

Vi söker de rätta partners för dig från vårt nätverk och hjälper dig med finansiering av utbildningen!


 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor