ATT FINANSIERA tillväxten

Det är bra att planera finansieringen för tillväxten i tid. En kraftig upptrappning kräver resurser, och inte heller måttliga tillväxtsatsningar är gratis. Finansieringen måste planeras så att tillväxten och utvecklingen i företaget är under kontroll. Ofta behövs utöver den egna finansieringen också finansiering utifrån. Det är möjligt att ansöka om offentlig finansiering för tillväxt och internationalisering. Offentliga aktörer erbjuder lån, bidrag och kapitalinvesteringar, som alla också kräver en egen finansieringsandel. En förutsättning för finansieringen är vanligtvis en strävan efter en märkbar tillväxt.

Det finns inte ett enda rätt sätt att finansiera, utan finansieringspaketet är vanligtvis en helhet bestående av flera finansiärer. Vi hjälper ditt företag med bedömningen av finansieringsbehovet samt med att kartlägga finansierings- och bidragsmöjligheterna. Av oss får du också hjälp med att göra finansieringsansökningar och att skaffa de bilagor som behövs (t.ex. finansierings- och resultatprognoskalkyler och preciseringar av affärsplanerna).

Fundera över ditt finansieringsbehov:

  • Vad behöver du pengar till: till att sköta kassan (rörelsekapital) eller förvärv (investeringar)
  • Hur mycket pengar behöver du och när?
  • Mot vad kan pengarna erhållas (säkerheter)?
  • Varifrån får man pengarna?

Nedan finns exempel på finansieringskanaler:

*Egen / intern finansiering (är kassaflödet tillräckligt)

* Bank / finansieringsbolag (inled förhandlingarna med banken i tid och väl förberedd)

* Finnvera www.finnvera.fi (statsägd finansiär, Keuke hjälper med ansökningen)
Det främsta komplementet till bankfinansieringar för företag. Finnvera ger finansieringar för tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering. Tjänsteutbudet omfattar lån, garantier, kapitalinvesteringar och finansieringstjänster för export. Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut och en del av nätverket Team Finland.

* Business Finland www.businessfinland.fi (innovationsfinansieringsverk, Keuke hjälper med ansökningen)
Business Finland finansierar innovativa företag som strävar efter tillväxt och internationalisering med lån och bidrag. Business Finland viktigaste målgrupp är små och medelstora företag som söker tillväxt via internationalisering. Fungerar som en del av nätverket Team Finland.

* NTM-centralen www.ely-keskus.fi (kolla situationen för finansieringsprogram och stöd hos Keuke innan du börjar)

* Du kan få finansiering för ditt företags tillväxt också från utomstående kapitalinvesterare eller affärsänglar. Företagsänglar är privata investerare och medföretagare, som huvudsakligen investerar i tillväxtföretag. www.fiban.org

* Gräsrotsfinansiering är ett snabbt växande sätt att skaffa finansiering till nya företag eller produkter. Bäst fungerar gräsrotsfinansiering för tjänster och produkter som redan har en trogen användar- eller fanbas. I gräsrotsfinansieringar kan enskilda investeringar vara mycket små (några euro), men de samlas in från de stora massorna. www.invesdor.com

 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor