Att LEDA tillväxtEN

Att skapa tillväxt kräver beslutsamhet och vilja samt fokusering på det väsentliga. Hela teamet behöver veta, känna till och kunna framföra din vision, ditt mål och ditt kärnbudskap.

Vilken vision är du på väg mot? Det är bra att identifiera behoven och objekten för tillväxten. Analysera olika delområden och deras funktionalitet, vad fungerar och vad behöver utvecklas. Gör en handlingsplan för att uppnå visionen. Hur passar din tillväxtplan ihop med företagets strategi? Det är bra att identifiera flaskhalsar som saktar ner tillväxten och hur man kan komma förbi dem. Hur räcker tidsanvändningen till? Ta hela teamet med i tillväxtskapandet. Sätt upp realistiska mål och följ tillsammans med hur de genomförs. Väx tillsammans!

HUR DU säkerställER att tillväxtprojektet lyckas:

  • Definiera målet med tillväxten och fokusera på det.
  • Dela upp processen i mindre delområden och schemalägg dem. Det är realistiskt att satsa på högst 3–5 tillväxtprojekt i taget.
  • Fundera på vad tillväxtprojektet har för betydelse för ditt företag och dina kunder. Är projektet meningsfullt, givande, och är riskerna hanterbara. Engagera folk!
  • Prioritera aktivt agerande. Lyft tillväxtprojektet från ett sidoprojekt till en central uppgift.
  • Se till att det finns resurser för tillväxten
  • Följ och mät era framsteg. Gör korrigeringar vid behov.

I Keukes Valtaus-tjänst får du resurser för ledningen och administreringen av tillväxtprojektet. Läs mer här.

Vi hjälper gärna ditt företag med att ta kontrollen över tillväxten och att föra projektet framåt. Planera stegmärkena tillsammans med oss.

 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 






 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor