guider och nättjänster

LÄNKAR

Förändringsutsikter – Future Watch är en del av Team Finlands tjänst Marknadsmöjligheter. Förändringsutsikter ger företaget information och utsikter gällande den internationella affärsverksamheten i olika länder under en tidsperiod på 2–5 år. Förändringar på marknaden utmanar företag att bedöma sina konkurrenskraftsfaktorer och hjälper till att rikta utvecklingen. Förändringsutsikter/Future Watch hittar du i tjänsten Market Opportunities: www.marketopportunities.fi

https://www.businessfinland.fi/

NTM-centralerna är regionala offentliga aktörer som stöder grundandet, tillväxten och utvecklingen av små och medelstora företag genom att ge rådgivnings-, utbildnings- och utvecklingstjänster samt finansiering. För mer information: www.ely-keskus.fi

Finnfund är ett finskt utvecklingsfinansieringsbolag som finansierar företagsprojekt i utvecklingsländer. För mer information: www.finnfund.fi

Finnpartnership är ett affärsparterskapsprogram som förvaltas av Finnfund och finansieras av utrikesministeriet. Målet med programmet är att hjälpa finländska företag att bedriva affärsverksamhet i utvecklingsländer runt om i världen. För mer information: www.finnpartnership.fi

Nätverket Team Finland främjar framgången för Finland och finska företag i världen. Kärnan utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt av de offentligt finansierade organisationer och utländska kontor (bland annat Finlands utlandsbeskickningar, Finpros, Finnveras och Tekes kontor samt kulturella och vetenskapliga institutioner) som leds av dem. Nätverket Team Finland representeras i världen av över 70 lokala team. De samlar ihop finska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra centrala aktörer från Finland i respektive region. För mer information: http://team.finland.fi/

 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor