Internationalisering

Internationalisering ger många nya möjligheter, och en betydande del av ett företags tillväxt sker ofta utanför Finlands gränser. Det kräver noggranna förberedelser – det är bra att ta en stund att fundera över vad internationalisering innebär för ditt företag och vad som krävs. Att komma igång med internationalisering kräver både tidsmässiga och ekonomiska resurser.

Med hjälp av internationaliseringstestet kan du identifiera vilka styrkor och utvecklingsbehov företaget har för att utvecklas internationellt. Testa dina kvalifikationer för internationalisering!

Gör FöretagsFinlands internationaliseringstest här. 

När du har fastställt grunderna och ditt företags kvalifikationer för att ge sig ut på exportmarknaden, är det dags att påbörja själva planeringen och schemaläggningen, dvs. internationaliseringsplanen. Av oss får du sparring och vägledning på vägen mot internationell tillväxt.

Också internationalisering kräver finansiella satsningar av ditt företag och ofta behöver du utöver egna pengar även annan finansiering. Det finns också offentliga stöd. Vi hjälper dig gärna att ansöka om bidrag och att planera finansieringen. Boka en egen tid för att göra internationaliseringsplanen.

Val av målland och marknadsundersökningar:

Valet av målland bör övervägas på en tillräckligt bred skala. När man väljer land bör man beakta bl.a. vilken faktisk efterfrågan det finns, utmaningar i företagskulturen och hur konkurrenssituationen ser ut. Slutresultatet av en marknadsundersökning är en beskrivning av marknaden som innehåller en redogörelse av de centrala kundbehoven och förändringstrenderna, en analys av konkurrenssituationen och en bedömning av marknadspotentialen för den affärsverksamhet som undersökts.

Resultatet av marknadsundersökningen kan också vara att marknadspotentialen visar sig vara svagare än väntat. I det fallet måste man vara modig och klok nog att ta ett så kallat ”no go”-beslut.

När man identifierar ett lämpligt marknadsområde bör man använda sig av experter från både hemlandet och mållandet. När antalet potentiella marknadsområden har kartlagts och begränsats preliminärt, kan man börja skaffa mer exakt marknadsinformation på de valda områdena. Vi hjälper dig gärna att hitta de nödvändiga experttjänsterna och att initiera marknadsundersökningarna.

Frågelista för internationalisering:

 • Hur igenkänna marknadsmöjligheterna och samla in marknadsinformation, dvs. göra ”marknadsundersökningar”?
 • Hur hitta och välja de rätta potentiella marknaderna?
 • Hur hitta de rätta partners och nätverken på målmarknaden?
 • Hur känna igen de potentiella kunderna?
 • Hurdana konkurrenter finns det på marknaden?
 • Vad är produktens/tjänstens konkurrensfördel på den valda marknaden: hurdana möjligheter finns det att lyckas?
 • Hurdana krav ställer målmarknaden på produkten/tjänsten: behöver den utvecklas, bearbetas (till ex. lagstiftning)? 
 • Hur går produkten/tjänsten ihop med målmarknadens kultur och vanor?  
 • Hurdan konkurrenssituation och prisnivå finns det på målmarknaden?
 • Har produkten/tjänsten skyddats tillräckligt, har den patent, varumärke eller annat?
 • Vilket är det mest passande sättet för din verksamhet att gå in på en ny marknad?
 • Styrs internationaliseringen och senare distributionen från Finland eller lokalt på målmarknaden via till ex. en egen byrå eller en partner?
 • Hur fungerar logistiken, betalningsvillkor, möjliga förskottsbetalningar osv? 
 • I vilken valuta görs betalningarna? (Kom i håg valutariskerna!)
 • Hur planeras försäljningen och marknadsföringen?
 • Hur bekantar du dig med marknaden? Mässor, potentiella kunder, annat?
 • Hurdant marknadsmaterial behövs? (Till ex. språkversioner på webbsidan, broschyrerna osv)
 • Hur sätts försäljningsmål?
 • Hur görs prissättningen?
 • Hur sköts kundrelationerna?
 • Hur ska du bekanta dig med kulturen och sköta personliga förhållanden?
 • Hurdana avtal behövs?
 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor