UTVECKLINGEN FÅR INTE TA SLUT MED DET FÖRSTA NEJET. SAMARBETET MED KEUKE FORTSÄTTER I ETT ANNAT PROJEKT.

Företagare, rallyförare Juha Salo, Saloracing Finland Oy, Högfors

Ett nålsöga till vänster och hundra till höger

Salo Racing Oy är högforsbon och rallyföraren Juha Salos företag. Juha Salo har tävlingskört sedan 1994 och har vunnit flera finska mästerskap i sin egen serie.  Salo Racing Oy:s tjänster inriktar sig på motorsport, till exempel försäljning av reservdelar, körutbildning, upplevelsetjänster, reparationsservice och på marknadsföring av motorsporten i sig, dvs. rallykörningen, och att hitta samarbetspartners.

”Bilparken förnyades förra året. Det var en stor anskaffning, en stor investering. Via vår samarbetspartner kom idén om att ansöka om eventuella investeringsstöd. En rallybil kan ju jämföras med till exempel en grävmaskin. Det är alltså inte en personbil, utan en arbetsmaskin.”

”Jag frågade om saken av stadsdirektören, som föreslog att jag skulle gå och tala med Keuke. Och Keuke skötte hela ansökningsprocessen bra, de hade en stor roll i den. Först gjorde vi en försiktig och riktgivande ansökan, och på basen av den gjorde vi sedan den egentliga investeringsansökningen till NTM-centralen.”

Även om det inte blev någon finansiering för investeringarna den här gången, fortsätter samarbetet med Keuke i ett annat projekt.

På gång igen med ny plan

Salo Racing grundades år 1996, de senaste åtta åren har företaget hållit Juha Salo sysselsatt på heltid.

”10 procent av verksamheten är rally och resten är allt möjligt annat. Planen är att expandera verksamheten, speciellt på verkstadssidan. Jag hoppas förstås att företagen skulle börja satsa mer på underhållning och upplevelser för sina kunder och sin personal när lågkonjunkturen lättar.”

”Samarbetet med Keuke kommer alltså att fortsätta åtminstone med de här framtidsplanerna. Företagets huvudsakliga fokus kommer förstås även i fortsättningen att ligga på rally och motorsport.”

  • SÅ VAR KEUKE SOM RÅDGIVARE

”Keuke skötte investeringsansökningen till NTM-centralen på ett professionellt sätt. De gjorde också de nödvändiga förhandsundersökningarna, som gjorde det lättare att göra själva ansökningen.”


KEUKES SERVICE VAR VERKLIGEN BRA OCH PROFESSIONELL. VI ÄR MER ÄN NÖJDA. 

Verkställande direktör Arno Sjöblom, Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy, Högfors

Mer mångsidighet i tillverkningen

Högforsbaserade underleverantörsverkstaden Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy har gjort betydande investeringar. En robotstation är på kommande som kan svetsa större stycken än tidigare. Den nya robotstationen har inneburit investeringar och förnyelser i hela företaget.

”Vi har utökat måleriet, sandblästringsverkstaden och leveranscentralen. Dessutom har vi investerat i en ny kantpress. Man kan säga att tillverkningen genom den nya robotstationen och de andra investeringarna har uppnått en för oss ny, större storleksklass.

Sammantaget har företaget haft investeringsplaner på 1,2 miljoner euro, varav andelen för den nya robotstationen är en halv miljon euro.

”Från NTM-centralen fick vi ett företagsstöd för investeringen på 20 procent av den totala investeringen. Det var väldigt bra och mycket mer än vad vi hade kunnat förvänta oss.”

Vi gör produkter för det som det finns efterfrågan på ute på marknaden

Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy:s affärsidé har från det att företaget startade år 1984 varit att utföra sådana utmanande arbeten som det är för få som ägnar sig åt.

”Vi gör partier, prototyper och specialdelar på ett eller några stycken. Det är en affärsmodell som är lönsam för oss. När det är fråga om serier på tusentals stycken är priserna väldigt snåla. Vi är förstås med också i den konkurrensen.”

  • SÅ VAR KEUKE SOM RÅDGIVARE

”Keuke hade en stor roll i ansökningen om stöden för omstruktureringarna. De hade kompetensen och kunskapen om vad som ska ingå i ansökan och vad som förväntas av den. Vi fick bra service och vi fick dessutom en mycket större andel av bidraget än vad vi hade kunnat förvänta oss.”


KEUKE GJORDE VÅRT ÄRENDE TILL SIN EGEN HJÄRTESAK. DE SKÖTTE ALLA ÄRENDEN SOM GÄLLDE FINANSIERINGSANSÖKNINGEN PROFFSIGT OCH SNABBT.

Verkställande direktör Kai Suilo, K. Suilo Oy, Högfors

Investeringen blev ett nytt stöd

Kai Suilo, verkställande direktör för K. Suilo Oy i Högfors, ser med förtroendefulla ögon på framtiden. Företaget arbetar främst med industriellt underhåll, industriell automation samt underleverantörsmekanisering och kontraktstillverkning.

”Industrin håller på att genomgå en stor omvälvning. Jag anser ändå att man måste ha mod och tillit, annars kan man inte driva ett företag eller en affärsverksamhet.”

”Vi har en bra arbetssituation och stämningen är bra på alla sätt. Nu har vi förberett oss inför framtiden genom att investera i en vertikal fleroperationsmaskin av portaltyp. Den ger oss ett nytt stöd i affärerna, och vi kan även utöka vår kundbas.”

En tjänst som drar in pengar till byn

K. Suilo tog sig an det omfattande, 300 000 euros investeringsprojektet med hjälp av en speciell företagsfinansiering. Företaget fick 20 procent för investeringen från NTM-centralen.

”Utan bidraget skulle vi inte ha gjort investeringen, så pass betydande summor är det fråga om. Själv tog jag tillfället i akt, och jag hoppas att också andra företag tar till vara den här möjligheten i Högfors.”

För Keukes service ger Kai Suilo toppoäng.

”Det är alldeles fantastiskt att det finns en sådan organisation. Det här är ett bra tecken på att satsning på företag för med sig massor av bra saker till byarna och kommunerna. I och med vår investering skapades ännu en ny arbetsplats och mera pengar till byn.”

  • SÅ VAR KEUKE SOM RÅDGIVARE

”Högfors är ett strukturomvandlingsområde som gör det möjligt för företag att ansöka om specialstöd. Vi var villiga att investera och jag kontaktade Keuke. De tog hand om alla ansökningar som gällde företagsfinansieringen, jag behövde inte göra mer än att skriva under.” 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor