JAG HADE HAFT EN EXPANSION I TANKARNA UNDER EN LÅNG TID. MED KEUKES HJÄLP KUNDE DEN FÖRVERKLIGAS.

Företagare Stefan Borg, Sipoon Kukka- ja Hautauspalvelu P. Borg & Co Oy, Sibbo

Expansionsplanerna förverkligades

Sibbo Blomster- och begravningstjänst P. Borg & Co Ab är ett andra generationens hus med full service, där man enligt kundens önskemål tar hand om alla tjänster som har med begravningar och minnesstunder att göra. Att utvidga verksamheten på den nuvarande orten var inte möjligt, men idén om att öppna en andra butik i Borgå hade funnits i tankarna under en lång tid.

”Vi hade ganska mycket kunder från Borgå. Via dem fick vi alltid höra att också Borgå borde få en aktör som oss. Efter många komplikationer hittade vi en lämplig lokal för butiken.”

”Vi fick mycket hjälp av Keuke när vi beräknade och övervägde olika finansieringsalternativ för expansionen. För att öppna den nya affären behövdes det lite kapital, vilket vi fick från Finnvera. Keukes expert hjälpte mig förutom med kalkylerna också med att göra låneansökningen och affärsverksamhetsplanen.”

Också den här branschen förändras

Under trettio år har också begravningstjänstbranschen förändrats.

”Branschen är visserligen konservativ och en aggressiv marknadsföring är inte möjlig. Vi har ändå försökt att hela tiden förnya tjänsterna och hålla jämna steg med förändringarna i resten av världen. Det är också viktigt att erbjuda så mångsidiga tjänster som möjligt och att med god service göra situationen så lätt som möjligt för de anhöriga.”

Långa transportavstånd har minskat inom begravningsservicen. De avlidna förs inte längre till sina hemorter för den sista vilan när de nya generationerna har etablerat sig på nya orter.

”Till de stora förändringarna inom branschen hör också att kremeringarna ökat. Utbudet på urnor växer hela tiden och även för kistorna behövs nya alternativ. Jag har många idéer och alla möjliga tankar i huvudet. Det är bra att ha någon att berätta dem för och som ger mig stöd för mina tankar. Så att det inte bara går helt åt skogen i onödan.”

  • SÅ VAR KEUKE SOM RÅDGIVARE

”Till allra först kalkylerade vi möjligheterna för expansionen och undersökte marknaden på vår nuvarande ort. Eftersom den vägen såg öde ut började vi fundera på en expansion på en annan ort. Med Keuke gjorde vi affärsverksamhetsplanen, kalkylerna och finansieringsansökningarna för den nya affären.”


VI HAR FÅTT MYCKET VÄRDEFULLA RÅD FRÅN KEUKE. OCH ÄNNU VIKTIGARE ÄR ENLIGT OSS ATT VI HAR KUNNAT DISKUTERA MED NÅGON SOM HAR MERA ERFARENHET.

Företagarna Miina ja Mika Aalto, Sipoon Autovaraosa Oy, Sibbo

Lycklig kund, lycklig företagare

Makarna Miina och Mika Aalto från Sibbo fick sin idé från ett tomt affärsutrymme. ”Låt oss starta ett företag!” I den tidigare tomma affärslokalen finns nu en framgångsrik bilreservdelsaffär och bredvid den har det kommit en bilverkstad.

”Företagsgrundandet började faktiskt från ett tomt affärsutrymme. Vi funderade på vad som fattas här i Sibbo och en reservdelsaffär fanns inte vid den tiden.”

”Mika hade erfarenhet av verkstadsverksamhet, så det var inte en helt ny bransch för oss. Något har vi uppenbarligen gjort rätt, för vi har med jämna mellanrum kunnat utöka verkstadens resurser.”

På företaget jobbade inledningsvis endast ägarparet. Nu har företaget sju andra anställda.

På Sipoon Autovaraosa har man förmågan att se saker ur den viktigaste, dvs. kundens, synvinkel. Bland annat har antalet kvinnliga kunder på verkstaden ökat stadigt.

Värdefulla råd

”Vi hade inte någon tidigare erfarenhet av företagande. De första åren försökte vi och lärde oss så som säkert de flesta gör, dvs. den hårda vägen. Därför gick vi med ett öppet sinne med i företagsinkubatorn och det var tur att vi gjorde det.”

Möten med experter från Keuke har hållits regelbundet under två år.

”Jag kan inte exakt säga vilka råd som har varit de mest värdefulla. Jag är nöjd med att vi tillsammans funderat över lönsamhet och blivit väl insatta i ekonomiska frågor. I just den frågan upplever jag att jag fått en riktig upplysning.”

  • SÅ VAR KEUKE SOM RÅDGIVARE

”Keuke kontaktade oss och frågade om vi skulle ha behov av deras tjänster. Eftersom vi inte hade någon tidigare erfarenhet av företagande tog vi emot hjälpen med öppna armar. Vi har tillsammans funderat över lönsamhet och blivit mer insatta i ekonomiska frågor.”


NÄR VI MÖTER NYA FÖRETAGARE REKOMMENDERAR VI ALLTID KEUKES TJÄNSTER TILL DEM. SÅ NÖJDA ÄR VI.

Företagarna Mika ja Kristiina Vanhanen, Uudenmaan LVI-asennus, Sibbo

Så småningom ett familjeföretaget

Sibbobon Mika Vanhanen tröttnade på fabriksarbetet och utbildade sig genom läroavtal till VVS-montör. Snart började ett eget företag kännas som ett lockande alternativ. På företaget som grundades 2009 arbetar nu nästan hela familjen, eftersom Vanhanens fru Kristiina sköter företagets ekonomiska ärenden vid sidan av sitt eget arbete, en av sönerna ansvarar för butiken och en annan arbetar som extra när det behövs.

”Frågor som gäller arbetarna har varit det som tagit mest tid och som orsakat mest huvudvärk i företagandet. Det är ett stort beslut att anställa någon, och å andra sidan är det verkligen svårt att få bra, flitiga och ordningsamma anställda.”

På Uudenmaan LVI-asennus arbetar förutom familjen en utomstående arbetstagare. Det skulle finnas arbete för en större grupp.

”Vi har flera gånger kalkylerat lönsamheten också med Keuke och om det lönar sig att anställa och vad den anställda borde ge för avkastning för att det skulle vara lönsamt. Det här är inte helt enkla saker.”

Butiken ger trovärdighet

Familjen Vanhanen drev företaget först från det egna hemmet. Sedan nådde vi gränsen när hemmet började påminna mer om ett kontor, och också förrådsutrymmet blev trångt.

”Vi öppnade butik och kontor i Helsingfors, då största delen av kunderna är från huvudstadsregionen. Butiken ökar trovärdigheten i det hela på ett helt nytt sätt. Kunderna frågar gärna om saker ansikte mot ansikte.”

De flesta av Uudenmaan LVI-asennus kunder är enskilda konsumenter som behöver underhåll, sanering eller arbete i egnahemshus.

  • SÅ VAR KEUKE SOM RÅDGIVARE

”Från Keuke har vi har fått mänskligt stöd och kontakter. Viktiga saker har varit lönsamhetskalkylen och den mångsidiga informationen och nätverken vi fått från tillväxtcoachningen. Från Keuke fick vi också viktig information i frågor som gäller de anställda.” 
 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor