CEGO Cirkulär ekonomi

Syftet med projektet CEGO (Circular Economy Goes East and West) är att främja Nylands livskraft och konkurrenskraft på ett hållbart sätt genom att sätta fart på genomförandet av den cirkulära ekonomins affärsverksamhetspotentialer inom projektets verksamhetsområde. I princip strävar den cirkulära ekonomin efter ekologiskt hållbar produktion samt cirkulation som bevarar materialens värde, vilket även innebär ekonomisk vinst för många företag. Om projektet genomförs i olika regioner är det även nyttigt för utvecklingen av lokal näringsstruktur och därigenom regional livskraft och välstånd.

 För Keukes del är projektets målgrupp de företag som arbetar inom de olika sektorerna av renovering och sanering. Med dem genomgår man den nuvarande verksamhetens utvecklingsmöjligheter samt söker nya affärsverksamhetsområden inom cirkulär ekonomi. Med hjälp av detaljerade utvecklingsplaner som görs upp i samband med projektet samt expertsparring blir nya arbetsformer och god praxis konkreta handlingar hos företagen. Ett resultat av projektet blir att byggnadsföretagens kunnande och medvetenhet om att beakta den cirkulära ekonomin i olika stadier av renovering stärks. Med bättre arbetsformer får företagen konkurrensfördelar och besparingar samt färdigheter att möta framtida krav inom byggbranschen. Under projektets gång bildas även företagsnätverk, nya samarbetsmodeller och partnerskap mellan branschens aktörer. Genom att tillgodogöra sig sådana samarbetsförhållanden har ett företag bättre möjligheter att göra hållbar business. 

Projektet genomförs av Keuke (Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab), Posintra Oy (Östra Nyland) och Novago Företagsutveckling Ab (Västra Nyland), och koordineras av yrkeshögskolan Laurea. Varje utvecklingsbolag utvecklar en sektor av cirkulär ekonomi i enlighet med sitt fokusområde. Keuke främjar cirkulär ekonomi inom renovering, Posintra inom jordmaterial och Novago inom plastprodukter. Laurea integrerar det hela till en enhetlig helhet och delar ut de goda arbetsformer man kommer fram till.

Projektet finansieras främst av Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Projektet ska genomföras mellan 1.6.2021 och 31.8.2023. Finansiering av REACT-EU-projekt hör till de åtgärder Europeiska unionen vidtagit på grund av covid-19-pandemin.

     

 

miia-mari1.jpg

Företagsutvecklare

miia-mari koskinen

050 368 4147

miia-mari koskinen (at) keuke.fi

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor