RECOIN

Huvudsyftet med RECOIN-projektet är att stärka förutsättningarna och beredskapen hos nyländska små och medelstora företag att växa och bli internationella genom att utveckla deras innovationsförmåga och kompetens, förbättra deras marknads-, framtids- och teknologikunskap samt utvidga deras kontaktnät. Detta ger företagen som deltar möjligheter att förnya produkter och tjänster utanför sin kärnverksamhet och hemmamarknad samt modet att bryta ny mark.

I RECOIN-projektet skapas en systematisk process för att stimulera innovationsverksamheten hos små och medelstora företag och därmed främja tillväxt och internationalisering genom att delge de små och medelstora nyländska företagen storföretagens (incitamentföretagens) marknadsförståelse och framtidskunnande, tillsammans med senaste forskningsdata. Företagens innovationsverksamhet förstärks genom en ökad medvetenhet om framtida teknologier och hjälp att identifiera europeiska tillväxt- och utvecklingsplattformar som kan bidra med ytterligare resurser för utvecklingsarbetet.

Under projektets gång muddrar man aktivt upp branschens små och medelstora företag, trappar upp deras innovationsverksamhet, stimulerar dem till tillväxt och internationalisering och strävar efter att avlägsna hinder för tillväxt. Genom att höra incitamentföretag samlar man in den senaste marknads- och framtidskunskapen, som preciseras genom forskarintervjuer. Med hjälp av brainstorming, innovationssessioner och hackaton förmedlas den senaste informationen på ett intressant och konkret sätt som stöd för tillväxt och internationalisering i små och medelstora företag i regionen jämte möjligheter till internationell finansiering.

Som ett resultat av projektet förbättras substans- och affärskompetensen hos de deltagande företagen. Smidigt skannings- och svärmintelligensarbete blir en bestående del av företagens strategiarbete. Företagen som deltar i projektet kartlägger och går in på nya affärsområden eller nya marknader. De innoverar nya eller förbättrade produkter, produktionsmetoder, teknologier eller tjänster. På längre sikt förbättras företagens förutsättningar att konkurrera på den internationella marknaden.

Huvudfinansiär för RECOIN-projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Projektets genomförandetid är 1.10.2019–31.12.2021.

 

keuke-henkilosto-051080253230.jpg

Chef för företagstjänster

Riitta Backman

050 305 6771

riitta.backman(at) keuke.fi

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 GÅ MED I E-POSTLISTAN

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab

Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

› Visa på kartan

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor