Innehåll »
 

Register- och dataskydds-
beskrivning

Detta är Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keukes register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (§10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skriven 21.5.2018. Senast ändrad 30.10.2020.

1. Registeransvarig

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke
Puuvalonaukio 2
04200 Kervo
keuke(at)keuke.fi

2. Ansvarig kontaktperson

Elina Pekkarinen, elina.pekkarinen(at)keuke.fi, tfn. 050 5492 213

3. Registrets namn

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keukes kund- och intressentregister.

4. Rättslig grund och ändamål för behandling av personuppgifter

Enligt Eu:s allmänna dataskyddsförordning är en rättslig grund för behandling av personuppgifter

  • Personens samtycke
  • Avtal där den registrerade är en part
  • Hantering av kommuners, städers, statens, utvecklingsbolags, yrkesinstituts eller andra motsvarande organisationers kundarbete

Registeransvarigs berättigade intresse: Registeransvarigs berättigade intresse är hantering av kundrelation, produktion och erbjudande av tjänster i samband med organisationens verksamhet, inkluderat arrangerande av evenemang. Personuppgifter behandlas endast i den mån som är nödvändigt för ovannämnda ändamål och på ett sådant sätt som de registrerade kan rimligen förvänta sig då de ger sina uppgifter.

Uppgifter samlas främst från företag, samfund och privatpersoner som ingår i registeransvarigs tjänsteutbud. Därtill samlas uppgifter in från www-platser, andra offentliga informationskällor samt från andra källor som är tillgängliga för registerhållaren.

Ändamålet med behandling av personuppgifter är att hålla kontakt med kunderna, upprätthålla kundrelation, erbjuda kommunala tjänster, informera eller motsvarande. Uppgifterna används inte för automatiserad beslutsfattning eller profilering för marknadsföring.

5. Uppgifter i registret

Uppgifter som lagras är: personens namn, position, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), www-platsernas adresser, nätförbindelsens IP-adress, användarnamn/profiler i sociala mediers tjänster, uppgifter om tjänster som beställts och ändringar i dessa, annan information i samband med kundrelationen och de beställda eller erbjudna tjänsterna. Därtill lagras för arbetssökandes del födelsetid och personnummer samt uppgifter om arbetslöshet samt för elevers del födelsetid och personnummer samt uppgifter om studier.

Uppgifter raderas 10 år efter senaste kundhändelsen.

6. Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som lagras i registret får av kunderna bl.a. från meddelanden som skickats på www-blankett, per e-post, telefon, via tjänster i sociala medier, från avtal, kundevenemang och andra situationer där kunden överlåter sina uppgifter.

Därtill kan personuppgifter samlas in och uppdateras för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning även från offentligt tillgängliga källor och myndigheter eller på basis av uppgifter man fått av tredje parter inom gränserna för gällande lagstiftning. Uppdatering av sådana uppgifter sker manuellt eller med automatiska metoder.

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifter och överförande och uppgifter utanför EU eller EES.

Uppgifter överlåts inte regelmässigt till andra parter. Företagsuppgifter kan publiceras i tjänster som organisationen erbjuder (till exempel företagskatalog).

Personuppgifter kan överföras till evenemangsarrangörer eller till finansiärer av projekt med offentlig finansiering eller till andra motsvarande representanter av offentlig administration endast i den mån som är nödvändigt eller till de delar som man kommit överens om med kunden.

Uppgifter överlåts i huvudsak inte utanför EU/EES-länderna. I enskilda fall kan kontaktuppgifter överlåtas till samarbetspartners.

Personuppgifter överlåts inte för marknadsföringsändamål.

8. Principer för registrets skydd

I behandling av registret beaktas noggrannhet och uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas adekvat. När registeruppgifter lagras på internet-servrar, ser man till att apparaturens fysiska och digitala dataskydd upprätthålls adekvat. Registeransvarig ser till att de lagrade uppgifterna samt servrarnas användarrättigheter och andra för personuppgifternas säkerhet kritiska uppgifter behandlas konfidentiellt och endast av de anställda i vars arbetsuppgift det ingår.

9. Rätt till insyn och rätt till rättning

Varje person som ingår i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats om dem och kräva att eventuellt felaktig uppgift rättas eller att bristfällig uppgift kompletteras. Ifall personen vill kontrollera sina uppgifter eller kräva rättelse av dem, ska begäran skicka skriftligt till registeransvarig. Registeransvarig kan vid behov be att personen som gör begäran uppvisar personbevis. Registeransvarig svarar kunden inom tidsramen enligt Eu:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

10. Andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

En person som ingår i registret har rätt att be att uppgifterna om hen raderas från registret (”rätt att bli glömd”) Likaså har den registrerade andra rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom rätt att begränsa behandling av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligt till registeransvarig. Registeransvarig kan vid behov be att personen som gör begäran uppvisar personbevis. Registeransvarig svarar kunden inom tidsramen enligt Eu:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

 
 
 

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss och boka en gratis träff eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret nedan.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Gå med i e-postlistan »

 

karta

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab
Puuvalonaukio 2D, 2. krs / 2. vån, 04200 Kerava / Kervo

Visa på kartan »

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 
Produkter i korgen: 0  / Boka tid »  / Töm korgen