News

30 March 2020

Applications for ELY centre aid are accepted from March 31 > for companies employing 1–5 people


APPLICATIONS FOR ELY CENTRE AID ARE ACCEPTED FROM MARCH 31

> for companies employing 1–5 people

The Centres for Economic Development, Transport and the Environment have received additional funding to be used for development aid to companies for market and production disruptions resulting from the coronavirus epidemic. In addition to entrepreneurs, the aid is intended for companies employing 1–5 people. The goal of the aid is to support companies in minimizing the detrimental impact of the coronavirus epidemic, as well as to encourage employment. 

Two different forms of aid can be applied for. Companies can use a situation analysis (aid amounts to 80% of calculated wage and indirect costs, limited to €10,000) to assess and plan the company's operation, new business activities, and reorganization of production and services during and after a market and production disruption caused by the coronavirus. 

Companies can also apply for more extensive support for development measures (aid amounts to 80% of the total cost of the measures, limited to €100,000) that improve the company’s prospects during and after a market and production disruption caused by the coronavirus. These measures could be related to, for example, redirection of operations, development of a subcontracting network, reorganization of production, development of products and services, and reinforcing your competence.

 

Who can apply for the aid?

The aid can be granted, regardless of company form, to companies who:

  • have between one and five employees who are not considered entrepreneurs, and whose average working time is at least 30 hours per week
  • have suffered from a temporary market or production disruption due to the coronavirus
  • aim to reorganize and reinforce their competence
  • operate in any other sector than the agricultural, forestry and fishing industries, as well as agro-processing

In addition, the aid is also intended for individual proprietors who have more than five full-time employees.

 

More information: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

The actual application instructions will be available on Tuesday, March 31, once applications are accepted.

 
 
 
 

Contact us

Do not hesitate to contact us and book a free appointment! You can also contact us using the contact form below.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

 JOIN THE MAILING LIST

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Puuvalonaukio 2D, 2. krs, 04200 Kerava

› Display on the map

 

icon-phone.png

050 341 3210

icon-email.png

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor