Sampo – tee henkilöstöstäsi ihmeellinen rikkauksia takova sakki

Kuvitellaan että on kaksi yritystä. Molemmissa valmistetaan nauloja samanlaisilla koneilla, aivan samalla tekniikalla. Kummassakin yrityksessä on saman verran työntekijöitä ja kaikin puolin identtiset resurssit. Silti toisen yrityksen tuottavuus on huomattavasti parempi. Mitä toisessa yrityksessä tehdään eri tavalla tai paremmin kuin toisessa?

Yritykselle tuottavuus ja tuloksen tekeminen ovat ykkösasioita. Kuitenkin me liian usein ajattelemme, että tulos tarkoittaa vain rahaa ja tuottavuus sitä mikä jää sinne viivan alle. Tuloksellisuutta on myös se, miten yrityksessä otetaan henkilöstö mukaan työn kehittämiseen. Tuloksellisuutta on se, miten hyvin työyhteisö on motivoitunut ja innostunut innovoimaan uutta. Tuloksellisuutta on erityisesti se, miten henkilöstö ymmärretään resurssina tuloksen tekemisessä. 

Kun työntekijät voivat hyvin, koko firmalla menee hyvin. Kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan, sillä on oikeasti vaikutusta. Ja tuottavuuskin nousee, kun tuotannossa on oikea ote. Toisin sanoen voit parantaa yrityksesi tuottavuutta parantamalla työhyvinvointia ja toisin päin.

Me annamme yrityksenne käyttöönne Sammon, joka tekee teidän porukastanne ihmeellisen rikkauksia takovan sakin. Sampo tarjoaa tuottavuutta, hyvinvointia, voittamisen kulttuuria, johtamista, oikeanlaisia tuotannon prosesseja, turvallisuutta, aktivointia, työyhteistyötaitoja, roolitusta, toiminnan virtausta, motivaatiota ja innostusta.

Laitetaanko Sampo pyörimään?


1. Tehostartti tuottavuuteen ja hyvinvointiin

Tämän puoli päivää kestävän tehostartin jälkeen ymmärrät tuottavuuden käsitteenä ja miten työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen. Saat käsityksen niistä keinoista, joilla yrityksen tuottavuutta voi kehittää nopeastikin. Kerromme myös esimerkkejä mikro- ja pk-yritysten hyvistä caseista tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Hinta 50 €/yritys, kesto puoli päivää

2. Tuottavuusklinikat

TEHOKKAASTI SUJUVAN TYÖN -klinikka

Jopa yli 90 % tuotteen valmistusajasta on odottamista. Keskimäärin noin 20 % työajasta kuluu erilaisista työn häiriöistä johtuvaan sähläämiseen, kuten tavaroiden ja tietojen etsimiseen, virheiden korjaamiseen jne. Tuotanto virtaa ja tuotteet valmistuvat ajallaan, kun keskeneräinen tuotanto, varastot laatuongelmat ja erilaiset häiriöt, kuten keskeytykset, pysähdykset ja viivästykset, saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä. Tuotteiden valmistusajan lyheneminen, laatuvirheiden väheneminen ja työn mielekkyyden lisääntyminen työn häiriöiden vähenemisen myötä lisää yrityksen tuottavuutta.

Klinikalla perehdytään tuotannon sujuvuutta haittaaviin tekijöihin ja tunnistetaan niitä yrityksen tuotantoketjuissa. Klinikkaa tarjoaa työkaluja tuotannon virtaamiseen vaikuttavien tekijöiden paikantamiseen sekä häiriöiden, odotusten ja laatuvirheiden muodossa hukkaan valuvan työn vähentämiseen yrityksessä. Yritysaktivaattori suunnittelee tuotannon virtaavuuteen kohdistuvan kehittämistyön käynnistämisen yrityksessä ja sopii kehittämisen käynnistämisen tukitoimista Sammon asiantuntijoiden kanssa.

Hinta 150 €/yritys, kesto yksi päivä

PROSESSIEN HALLINTA -klinikka

Yrityksen tuottavuus riippuu siitä, kuinka sujuvia ja tehokkaita yrityksen tuotantoprosessit ovat, kuinka hyvin prosessit jalostavat tuotteita asiakkaan tarpeita vastaaviksi ja asiakkaalle hyötyä tuottavaksi. Prosessin hallintaa parantamalla yritys pystyy keskittymään asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön ja vähentämään tuotteiden valmistamiseen liittyvää hukkaa ja turhaa työtä, mikä edistää työssä jaksamista ja työn mielekkyyttä.

Klinikalla perehdytään prosessihallinnan perusteisiin. Yritysaktivaattorit tunnistavat yrityksensä tuotteita jalostavia ydinprosesseja ja tuotantoa edistäviä tukiprosesseja sekä prosesseihin kätkeytyviä, työn sujuvuutta estäviä tekijöitä. Klinikka esittelee työkaluja tuotannon ydinprosessien vahvistamiseen, tukiprosesseihin kuluvan ajan vähentämiseen ja tehostamiseen sekä prosessihallintaa haittaavien tekijöiden tunnistamiseen, poistamiseen ja mininointiin. Yritysaktivaattori suunnittelee prosessien hallintaan kohdistuvan kehittämistyön käynnistämisen yrityksessä ja sopii kehittämisen käynnistämisen tukitoimista Sammon asiantuntijoiden kanssa.

Keuken ja SavoGrown asiantuntijat jalkautuvat sparraamaan kehittämissuunnitelman käynnistämistä ja henkilöstön osallistumista yrityksen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Asiantuntijat valmentavat kehittämisryhmää työkalujen käytössä työpaikoilla ja henkilöstön osallistamisessa. Sovittava siitä, miten hankkeen tavoitteiden mukaisia muutoksia yrityksissä seurataan (seurantamenetelmät/-työkalut).

Hinta 150 €/yritys, kesto yksi päivä

3. Tuottavuusvalmennus

Yrityskohtainen valmennus, joka räätälöidään tarpeen mukaan. Tulemme yritykseenne tunnistamaan kehittämiskohteet ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hinta 300 €/päivä, kesto 1–3 päivää


Lataa tästä Sampon esite

 

yrityskehityspäällikkö

JENNI TOLVANEN

050 368 4147

jenni.tolvanen (at) keuke.fi

 
 
 

Muista seuraava tapahtumamme!

25.04.2018
klo 17:30

Keuken markkinointi-iltakoulu

 
 

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan tapaamiseen tai lähetä meille viesti alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

 


 
 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Liity postituslistalle

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Puuvalonaukio 2D, 2. krs, 04200 Kerava

› Näytä kartalla

 

050 341 3210

keuke@keuke.fi

 
 
© Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy 2017 | login Synergia Foxy
 

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

Our clients, local SME′s, have insofar been exceedingly satisfied with our services, and we strive to keep it that way.

Keuke is owned by seven municipalities in Central Uusimaa: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo and Karkkila and our services are free of charge for our clients.

Helsinki Region North, Central Uusimaa, has an excellent logistic position at the border of the best markets. It is part of the Helsinki metropolitan area and is the gateway to Finnish, European and Eastern markets, such as Russia and the Baltic countries.

Our Contact details:
Address: Puuvalonaukio 2D, 2rd floor
Kerava

Tel: +35850 341 3210

Keuke, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland, är ett företagsrådgivningsbolag som ägs av sju kommuner i Mellersta Nyland. Vi sträver efter att skapa tillväxt på området genom att stöta och rådda små och medelstora företag i till ex. följande frågor:

Utöver dessa tjänster, organiserar vi också flera större evenemang och utbildningar om året med varierande tema inom affärslivet.

Keukes rådgivningstjänster är kostnadsfria och betjänar företag som är verksamma i våra ägarkommuner: Borgnäs, Högfors, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby.

Våra kunder har såtillvida varit väldigt nöjda med våra tjänster och vi kämpar för att det kommer att vara så också i framtiden.

Ytterligare information:

Elina Duréault, företagsrådgivare
gsm 050 3668 588

Elina Pekkarinen, verkställande direktör
gsm 050 549 2213

E-post: förnamn.efternamn(at)keuke.fi

SIBBO

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.

Sibbo kommun säljer företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bastukärr arbetsplatsområde omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Området lämpar sig väl för logistikfunktioner som kräver stort utrymme. Även serviceföretag kan etablera sig på området.

Lönnbacka företagsparkets arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Det finns lediga företagstomter på området.

Lediga företagstomter och lokaliteter:
http://www.sipoo.fi/se/service/bygga_och_bo/tomter_till_salu
http://www.sipoo.fi/se/kartor